Όροι χρήσης

Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την χρήση του ιστότοπου https://stellasoulele.com

Η χρήση του ιστοτόπου https://stellasoulele.com (στο εξής και «παρόντος ιστοτόπου») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 

Α. Άδεια Χρήσης Περιεχομένου

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου (κείμενα, φωτογραφίες) διατίθεται δωρεάν στους επισκέπτες/ χρήστες για προσωπική χρήση (περιήγηση και πληροφόρηση). Το περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ιστοτόπου https://stellasoulele.com είναι η Στυλιανή Σουλελέ.  Το φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύεται στον παρόντα ιστότοπο απεικονίζει έργα κομμωτικής τέχνης της Στυλιανής Σουλελέ.

Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η κοινοποίηση του φωτογραφικού περιεχομένου, μόνο με την προϋποθεση ότι  υπάρχει παραπομπή με υπερσύνδεσμο στην αρχική πηγή ή αναφέρεται το όνομα του ιστοτόπου https://stellasoulele.com και το όνομα της δημιουργού και επίσης μόνο με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται οικειοποίηση των φωτογραφιών και παραποίηση του ονόματος της δημιουργού των έργων Στυλιανής Σουλελέ (βλέπε παράγραφος Γ).

Οι φωτογραφίες που περιέχονται στο τμήμα του παρόντος ιστοτόπου με το όνομα “Γάμος” απεικονίζουν πρόσωπα που έχουν απαθανατιστεί με την συγκατάθεσή τους. Η δημοσίευσή τους στις ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου έχει γίνει μετά από προφορική άδεια που έχει δοθεί στην Στυλιανή Σουλελέ και διατίθεται αυστηρά για προσωπική θέαση των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος ιστοτόπου.

Η  ιδιοκτήτρια/διαχειρίστρια του παρόντος ιστοτόπου δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης βλάβης ή ζημίας, που θα έχει προκληθεί από την παράνομη χρήση από τον οποιοδήποτε των φωτογραφιών αυτών (παράνομη χρήση: βλέπε παράγραφο Γ παρακάτω).

Σε κάθε περίπτωση, και ανά πάσα στιγμή, κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στις φωτογραφίες του τμήματος “Γάμος”, έχει το δικαίωμα να δηλώσει ότι δεν συμφωνεί με την δημοσίευσή τους, οπότε η ιδιοκτήτρια του https://stellasoulele.com υποχρεούται να διακόψει άμεσα την δημοσίευση των φωτογραφιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η  ιδιοκτήτρια/διαχειρίστρια δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης βλάβης ή ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, που θα έχει προκληθεί από την προγενέστερη δημοσίευση των φωτογραφιών αυτών.

 

Β. Ασφάλεια περιήγησης

Η ιδιοκτήτρια/διαχειρίστρια του παρόντος ιστοτόπου λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια περιήγησης στις ιστοσελίδες του παρόντος ιστοτόπου (πρωτόκολλο https, τακτικές ενημερώσεις προγραμμάτων κ.ά.). Όμως δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, η ασφάλεια περιήγησης στις ιστοσελίδες του https://stellasoulele.com αποτελεί ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών.

Ο ιστότοπος https://stellasoulele.com περιέχει συνδέσμους (links) που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Όταν τους ενεργοποιήσετε, βγαίνετε εκτός του ιστοτόπου https://stellasoulele.com και επισκέπτεστε άλλες ιστοσελίδες. Το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων δεν ελέγχεται από την  ιδιοκτήτρια/διαχειρίστρια του παρόντος ιστοτόπου, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε για την ακρίβεια και την ορθότητα του περιεχομένου αυτού, ούτε για τους όρους απορρήτου, ούτε για τους όρους χρήσης τους, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος ιστοτόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Επίσης η  ιδιοκτήτρια/διαχειρίστρια του παρόντος ιστοτόπου δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο παρών ιστότοπος ή οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες τίθενται στη διάθεση των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ψηφιακούς ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα . Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων των τεχνικών προβλημάτων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και όχι η  ιδιοκτήτρια/διαχειρίστρια του https://stellasoulele.com, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης βλάβης ή ζημίας.

 

Γ. Παράνομη χρήση

Γ.1. Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος ιστοτόπου ή της φόρμας εγγραφής στο newsletter, το οποίο περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα και τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Γ.2. Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του παρόντος ιστοτόπου, ή της φόρμας εγγραφής στο newsletter, που είναι δυνατόν να θεωρηθεί απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό.

Γ.3. Οι φωτογραφίες που περιέχονται στο τμήμα του παρόντος ιστοτόπου με το όνομα “Γάμος” , διατίθεται μόνο για προσωπική θέαση. Απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική ή επεξεργασμένη ψηφιακά αναδημοσίευσή τους σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, καθώς και η ηλεκτρονική διακίνησή τους μέσω email ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας, χωρίς την άδεια των προσώπων που απεικονίζονται σε αυτά.

Γ.4. Απαγορεύεται η οικειοποίηση των φωτογραφιών που απεικονίζουν τα έργα κομμωτικής τέχνης που δημιούργησε η Στυλιανή Σουλελέ και η χρήση τους ή η αναδημοσίευσή τους με παραποιημένα το όνομα/ ταυτότητα της δημιουργού, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς τρίτων. Η Στυλιανή Σουλελέ δύναται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για να προστατεύσει το έργο της.

Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων της παραγράφου Γ , είναι παράνομη και δύναται να διωχθεί ποινικά.